Bilgi Teknolojileri Yönetim Sistemleri ve Türkiye’de Kullanımı Araştırmamı sonuçlandırdım.

Türkiye’de BT sektöründe faaliyet gösteren kurumlardan ve büyük kurumların BT birimlerinden topladığım veriler doğrultusunda şu standartlar ve frameworklerin yaygınlığını inceledim.

ITIL : Information Technology Infrastructure Library

COBIT : Control Objectives for Information and Related Technology ISO : International Standarts Organisation ITSM: IT Service Management ISO 9001 : Kalite Yönetim Sistemi Standardı ISO 27001 : Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı ISO 20000 : Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standardı BS 25999 : İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı CMMI : Capability Maturity Model Integration MOF : Microsoft Operations Framework ASL : Application Services Library BISL : More >