ITIL V3’den sonra Ağustos 2011’de artık versiyonlamayı kaldıran yeni bir sürüm çıkartılmıştı. Bazı süreçlerde isim değişiklikleri olurken bazı yeni süreçler de kütüphaneye ve ITSM disiplinine eklendi, ilk bakışta tespit ettiğimiz değişiklikler şunlar:

  1. Business Relationship Management süreci öne çıkmaktadır ve bir ana süreç olarak ele alınmaktadır.
  2. Business Capacity Management isimli yeni bir alt süreç oluşturulmuştur.
  3. Change Evaluation isimli yeni bir ana süreç oluşturumuştur.
  4. Design Coordination isimli yeni bir süreç oluşturulmuştur.
  5. Enterprise Financial Management bir alt süreç olarak tasarlanmıştır.
  6. Fixed Asset Management alt süreci çıkmıştır.
  7. Service Measurement ve Service Reporting bağımsız süreçler olmaktan çıkmıştır.

Bu güncellemeden sorna tabiik eğitim notlarımız da güncelleniyor ve sınavlar da güncelleniyor.

Akreditasyon gereği tüm syllabuslar yeniden geldi.

Bu aşamada More >