BS25999 dışında ISO tarafından hazırlanan 3 farklı iş sürekliliği standardı bulunuyor. Bunları BS25999 uyarlaması aşamasında dikkate almak gerekiyor.

ISO 27001 uygulayıcıları zaten BCM ile ilgili zemini oluşturmuş olmak zorundalar. ISO 20000 uygulayıcıları da keza zaten zorunmlu bir süreç olarak iş sürkliliği ile IT Servis Sürekliliği adı altında karşılaştılar.

İş sürekliliği ile ilgili yapılan çalışmalarda incident hazırlık durumunuz için 22339, IT nin altyapısının güvenliği ve süreklilik için uyumu dikkate alınacaksa 27031, disaster recovery için de 24762 standardı dikkate alınmalıdır.

ISO’dan aldığım kısa özetlerini aşağıda paylaşıyorum.

ISO/PAS 22399:2007 provides general guidance for an organization — private, governmental, and nongovernmental organizations — to develop its own specific performance More >