ITMS Programı nedir ? Neyi Hedefler ?

IT Yönetim Sistemleri konularında uzmanlık geliştirmek ve bu alanda uzman, danışman, denetçi ünvanları ile çalışmak isteyen adaylar için hazırlanmış uygulamalı bir programdır.

Katılımcılarına aşağıdaki ders başlıklarında temel bilgileri vermek, uygulamaya yönelik pratikleri edindirmek, uygulama projesi ile çalışmalarını somutlaştırmak ve katılımcının IT yönetiminde uzman, danışman ve denetçi ünvanları ile çalışabilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Mezun olan öğrenciler uluslararası geçerli 8 sertifika ve 1 diplomaya hak kazanacaklardır. Ölçme değerlendirme ve sınav hizmetleri uluslararası bağımsız personel belgelendirme kurumu PeopleCert tarafından sunulmaktadır. EU programlarında sınavlar yetkili sınav merkezi olan EU eğitim merkezinde gerçekleştirilmektedir. Sınavlar ayrıca ücrete tabidir. Ücretler için tıklayınız.

EU ITMS Programı More >