Manage Engine IT 360 ve Desktop Central ürünlerinin entegrasyonunun anlatıldığı bu videoda son kullanıcı masaüstü, sunucu ve mobil cihazların yönetiminin yapıldığı platform ile servis masası uygulamasının nasıl birlikte çalıştığı gösterilmektedir.

IT 360 Desktop Central

Biz kurumlarda Service Desk Plus ile birlikte tamamlayıcı ürün olarak Desktop Central ve Opmanager’ı birlikte kullanmayı öneriyoruz.

Bu videoda sunulan ürün IT360 ise Servis masası ile Opmanager ve AppManager ürünlerinin birleşimi olan entegre bir çözüm. Bu platformu tamamlayan unsur da Desktop Central oluyor.

Microsoft System Center ile karşılaştırırsak ; SCCM Desktop Central’ı karşılıyor. SCOM Opmanager, SCSM SDP eşleştirmelerini yapabiliriz.

Orchestrator ile gelen RunBook automation ise Opmanager’da zaten mevcut. AppManager ile farkı More >