Aşağıda haberin tamamını yayınlıyorum.

ISO 20000 US’de başta devlet, hava kuvvetleri ve NIST gibi kurumlarca zorunlu standart haline getiriliyor. 2011’de bu alanda kesin kararlar yayınlayacaklar. Ayrıca çalışılacak kurumun tüm IT kapsam dahilinde olacak şekilde bu sistemi uygulamaları ve sadece belge almanın yeterli olmayacağı da vurgulanmış.

CMMI gibi, COBIT gibi bu da ithal edilecek ve yayılacak. Suanda halihazırda bir çok kurum şartnamesinde görmeye başladık. Fakat bu genel bir regülasyon değil henüz. bt POTA muadili bir güç olarak öne çıkarılacağı da biliniyordu zaten. CMMI tek bir kamu kurumu tarfndan benimsendi ve bu nedenle biraz güdük kaldı. Aslında bir diğer nedeni de sahipliğinin bir enstitüde More >