1. Süreklilik sadece felaketlere odaklanan bir konu değildir.

Felaket öncesi, felaket sırasında yapılacaklar ve felaket sonrası yapılacakları kapsayan bir disiplindir.

Literatürde konu ele alınırken felaket öncesi sistem tasarımı, erişilebilirlik süreci (Availability Management), kapasite yönetimi süreci, bilgi güvenliği yönetimi süreci dikate alınmadan doğrudan kesinti durumlarına odaklanılmaktadır. Kesinti olduktan sonra veya felaket yaşandıktan sonra yapılacaklar genelde kurum için en pahalı yöntemleri içerir. Genellikle kesinti öncesi sağlam ve kesintiye dayanıklı sistem kurma maliyeti kesinti sonrası kurtarma, kesinti sorsı maliyetler ve prestij faktörleri dikkate alındığında çok daha kolay ve düşük maliyetlidir.

2. Süreklilik bir proje değildir.

İş sürekliliği sistemi kurmak için yapılan çalışmalar ilk başta proje olarak başlayabilse de devamında bunun kritik bir iş süreci olarak üst yönetimin önemli işlerinden biri haline gelmesi gerekmektedir. Bu süreç yukarıda adını andığımız tasarım süreçlerinin yanısıra zorunlu olarak olay yönetimi, problem yönetimi, değişim yönetimi, konfigürasyon yönetimi ve sürüm yönetimi süreçlerinin desteğini gerektirir. Bu operasyon süreçlerinin verimli ve etkili olarak çalışmadığı kurumlarda her küçük kesinti felaket riskini taşır. Bu kurumlarda her kontrolsüz değşiklik sürekliliği ve yapılan süreklilik yatırımlarını tehdit eder. Her başarısız geçiş/sürüm felaket boyutuna varabilecek olayları beraberinde getirir. Konfigürasyonunu yönetmediğimiz sistemlerde ise iş sürekliliği planları ve uygulaması ; dayanacağı çalışır kararlı versiyon hakkında bilgi sahibi değilsek işe yaramaz birer dokümana dönüşecektir.

3. Süreklilik bir ürün ya da yedeklilikle ilgili bir teknoloji değildir.

Bu ve benzeri teknolojilerin yüksek erişilebilirlik için doğru ve verimli kullanımını da içinde barındıran ve başlı başına bir yönetsel konu (finans, satış, üretim vb.) olarak ele alınmalıdır. Altyapı yatırımları doğru bir risk ve iş etki analizi olmadan istenilen sonuçları veremez. Bu anlamda iş sürekliliği yönetim sistemi kurulmadan ve yukarıda anılan gerekli süreçler kurulup işletilmeden altyapı yatırımları yapılarak oluşturulmuş felaket kurtarma merkezleri atıl yatırımlar olma riskini barındırırlar.

4. Süreklilik bir alt süreç değildir.

Diğer bütün tasarım ve operasyon süreçleriyle koordineli çalışması gereken ve üst yönetimin doğrudan kontrolünde yürütülen bir “yönetim sistemi”dir.

5. Süreklilik plan dokümanından ibaret bir dokümantasyon çalışması değildir.

Kurumlarda sıkça rastlanan bir diğer yanlış uygulama da senaryo bazlı planların dokümante edilmesinin iş sürekliliği olarak ele alınmasıdır. Bu dokümantasyon bir yönetim sistemi olarak kurulan iş sürekliliğinin faydalı ve gerekli bir parçası da olsa onlarca faaliyettem sadece birisini oluşturur. Danışmanlık ve belgelendirme kurumlarının odaklandığı deliller genellikle doküman düzeyinde olduğundan kurumlarda iş sürekliliği zaman içersinde dokümantasyon çalışmasına dönüşme riski taşır.

Diğer değillemeler konusunda yorumlarınızı bekliyorum.

Bu yazıyı paylaşmak mı istiyorsunuz? Ne duruyorsunuz: