İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kurma ve işletme için gerekli temel adımları açıklayalım :

1. Kapsam Belirleme
Öncelikle iş sürekliliğinin hangi kritik servisler, süreçler ve birimler için uyglanacağı tespit edilecektir.
2. Kaynak Belirleme ve Tahsis
Sistemin kurulması ve işletilmesi için gerekli iş gücü, takım, dış kaynak ve altyapı için bütçenin tespiti.
3. Proje Tanımlama ve Duyuru (Project Charter)
ISY projesinin kapsamı, kaynakları belirlenip bütçesi onaylandıktan sonra kurumda duyurusunun yapılması
4. Proje Planlama (Project Plan)
Bu aşamada projedeki kaynakların hangi görevleri yerine getireceği tespit edilir.
5. Proje Ekibi Oluşturma (Resources)
Kaynaklara isim verilir ve sorumlular atanarak görevler konusunda el sıkışılır.
6. Proje Görev Kırılımları Çıkarma (WBS)
WBS son haline getirilmesi ve proje planının son halini alıp çalışmaların başlaması
7.Risk Analizi
Risk analizi metodu belirleme, analiz çalışmalarının yapılması
8. İş Etki Analizi
Süreçler ve servislerle ilgili IEA çalışmasının yapılması
9. Kontrol ve Strateji Tasarımı
Riskleri gidermek ve kesintisizlik için kontrollerin seçilmesi ve stratejinin oluşturulması , iş sürekliliği planının çıkartılması
10. Uygulama ve Riskleri Azaltma Çalışması
Kontrolleirn uygulanması ve önlemlerin hayata geçirilmesi
11. Kurum içi Eğitimler Verilmesi
Kurum içinde alınan önlemler ve iş sürekliliği planı hakkında eğitimlerin verilmesi
12. Kesintisizlik Tasarımının Test Edilmesi (Tatbikat)
Plananan ve uygulanan kontrollerin senaryolar, birimler, komponentler bazında test edilmesi
13.Planın Güncellenmesi ve İyileştirmeler
Testlerden, tatbikatlerden alınan sonuçlara göre planların güncellenmesi ve iyileştirilmesi
Bu yazıyı paylaşmak mı istiyorsunuz? Ne duruyorsunuz: