BPM Suite Ürünleri ve Workflow Management Yaklaşımı

 

 

Erman Taşkın

 

 

Özet : Business Process Management ve Workflow Management konuları paralel fakat ayrı alanlardır. Bu makalede bu alandaki standartlar, teknoloji arka planı ve ürünler ele alınmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: BPM, Workflow, BPMN, Wf-XML, XPDL, WFMC

  

Giriş.. 3

Teknoloji Arkaplanı 3

Ürünler ve Tavsiyeler.. 7

XPDL Destekleyen Ürünlerin Listesi (Alfabetik) 8

Kaynaklar.. 10

 

Şekiller

Şekil 1 BPM dillerinin gelişimi 4

Şekil 2 Wfmc Workflow engine arayüzleri 4

Şekil 3 Arayüzler üzerinde BPM dillerinin kullanım alanları 5

Şekil 4 Süreç Modelleme ve İş akışı otomasyonu arasındaki ilişkiler. 6

Giriş

 

Bu makale iş süreçleri yönetimi ve iş akış yönetimi kavramlarının arka planını ve günümüzde uygulama biçimini açıklamak üzere hazırlanmıştır.

Teknoloji Arkaplanı

 

F.Taylor H.Gantt gibi yönetim teorisyenlerine More >