Eylül, 2008 için arşivler

ISO 27001 Zorunlu Hale Geldi

20 Temmuz 2008 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 26942

YÖNETMELİK

Telekomünikasyon Kurumundan:

ELEKTRONİK HABERLEŞME GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik haberleşme güvenliğine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, işletmecilerin fiziksel alan güvenliği, veri güvenliği, donanım-yazılım güvenliği ve güvenilirliği ile personel güvenilirliğinin sağlanması için tehditlerden ve/veya zafiyetlerden kaynaklanan risklerin bertaraf edilmesi veya azaltılmasına ilişkin olarak alacakları tedbirlere yönelik usul ve esasları kapsar.

(2) Kişisel bilgilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 2 ve 4 üncü maddesi ile 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun More >

3 Yeni IT Standardı Çıktı

BS ISO/IEC 27005 New standard for information security risk managementBS ISO/IEC 27005:2008 is the new international standard that describes the information security risk management process and associated actions, and has been written to help manage these business-critical risks. http://www.bsigroup.com/en/Shop/Publication-Detail/?pid=000000000030117274 BS EN ISO 9241-151:2008Ergonomics of human-system interaction. Guidance on World Wide Web user interfaces BS EN ISO 9241-151 provides guidance on the human-centred design of software Web user interfaces with the aim of increasing usability. Read more and buy at www.bsigroup.com/bseniso9241-151 BS ISO/IEC 38500:2008 Corporate Governance for Information TechnologyBS ISO/IEC 38500 provides the guiding principles for directors of organizations on the effective, efficient, More >